۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر
شرح وظايف سيستم His
 
1-     توليد , توسعه و پشتيباني نرم افزار  HIS  نصب شده در واحد هاي زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي جهرم
2-     نظارت بر نرم افزارهاي سيستم اطلاعات بستري و سرپائي بيمارستاني-درمانگاهي نصب شده در دانشگاه به منظور پشتيباني هاي لازم با استفاده از توانمندي هاي دانشگاه و شركت هاي بيروني
3-     نظارت بر خريد و تهيه نرم افزارهاي سيستم اطلاعات بستري و سرپائي بيمارستاني-درمانگاهي موردنياز تمام واحدهاي دانشگاه در جهت ايجاد يكنواختي در نرم افزارهاي مورد استفاده در دانشگاه و در نظر گرفتن صرف و صلاح دانشگاه
4-     نيازسنجي واحدهاي مختلف دانشگاه از نظر زير سيستم هاي مرتبط با سيستم اطلاعات بستري و سرپائي بيمارستاني-درمانگاهي طي يك برنامه مدون
5-     تمركز بر خريد و طراحي نرم افزارهايي كه به نحوي با سيستم اطلاعات بيمارستاني-درمانگاهي مرتبط است و با توجه به تكنولوژي روز و امكانات دانشگاه
6-     ارتقاء دانش فني و علمي خود و همكاران در جهت كسب توانمندي هاي لازم در طراحي و پشتيباني از نرم افزارهاي تحت شبكه
7-     پيگيري ، پشتيباني ، نيازسنجي ، طراحي و پياده سازي كليه سيستم هاي مرتبط با نرم افزار بيمارستاني دانشگاه (HIS) در كليه بيمارستانها و درمانگاههاي زير مجموعه دانشگاه و تهيه طرح جامع وضعيت موجود زير سيستم هاي مربوطه
8-     پيگيري ، پشتيباني ، نيازسنجي ، پياده سازي و آموزش سيستم نوبت دهي و درمانگاه سرپائي در كليه بيمارستانها ، درمانگاهها و خانه هاي بهداشت زير مجموعه دانشگاه طي يك برنامه جامع
9-     همكاري و مشاركت در امور فناوري اطلاعات برنامه جامع پزشك خانواده دانشگاه
10- تهيه طرح جامع نرم افزار بيمارستاني (HIS) جديد دانشگاه با توجه به توانمندي هاي دانشگاه و استفاده از توان شركت هاي بيروني
11- - نظارت مستمر بر شركت هاي طرف قرارداد دانشگاه و خصوصا اين مديريت در خصوص نحوه ارائه خدمات و سرويس دهي و پرداخت هاي مالي در قالب چك ليست هاي فني تهيه شده و مرتبط با موضوع اين حكم
12- بررسي فرايندهاي بستري و سرپائي بيمارستاني – درمانگاهي با توجه به بكارگيري نرم افزارها و ارائه پيشنهادات و راهكارهاي فني و قابل اجرا و كمك در باز مهندسي فرايندهاي مذكور
13- پيگيري و بررسي در خصوص نرم افزارهاي بايگاني اسناد و مدارك بيمارستاني و سلامت و همكاري با ساير واحدهاي مديريت در خصوص تهيه نرم افزار جامع بايگاني اسناد با ديد جامعيت براي كل دانشگاه
14- پيگيري و نظارت بر امور توسعه و پشتيباني پرونده الكترونيك سلامت (سپاس) با توجه به برنامه هاي كلان و جامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/07/17
تعداد بازدید:
2281
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal